VAD BETYDER ANSVAR

Ansvar är ett flexibelt och användbart ord – ett ord som vi alla lärt oss att använda i argument med våra föräldrar och andra vuxna. Ofta passionerat och kanske lite hetsigt om ansvar, ansvarsfullt beteende, rättigheter och skyldigheter. Du kommer förmodligen att hitta mängder av ansvarsdialoger i ditt eget minne. Allt från dina föräldrar till lärare eller från erfarenhet som förälder.
En del av kraften i ansvars-språket och oansvarighet är vår intima kunskap om dess användning i argument och den emotionella vikt som är kopplad till orden på grund av arvet från dessa familjeargument. - Begreppet ´hållbarhet´ har ingen av dessa fördelar.

Det finns tre tydliga inslag i begreppen Ansvar och Ansvarsfull. Naturligtvis utvecklas språket och betydelsen förändras subtilt, och inte så subtilt, över tiden.

- Förmågan, viljan eller skyldigheten att svara – den idé som ligger bakom citatet, ofta felaktigt tillskrivs Edmund Burke, är; allt som är nödvändigt för ondskans triumf är att god man inte gör någonting".

- Skyldighet, ansvarsskyldighet, ansvar och skuld – ansvar åläggs oss – den känsla vi inte gillar – det är denna känsla av ansvar som ger upphov till skuld och skam.

- Egenmakt, svars-förmåga, möjlighet att ta ansvar – att visa vår goda karaktär, att må bra i oss själva.

Visser (2011), i sin bok ´On The Age of Responsibility´, diskuterar ansvar; han placerar det i samband med "vår förmåga att svara"; som en motvikt till rättigheter och påpekar att "Att ta ansvar, hemma eller på arbetsplatsen, är ett uttryck för förtroende för våra egna förmågor, en chans att testa våra gränser, att utmana oss själva och att se hur långt vi kan gå. Ansvaret är porten till prestation." (Visser 2011:4)

Visser hävdar också att "Att ta ansvar är ett sätt att ta äganderätten av våra liv". Att erkänna vår egen möjlighet till utformningen av ödet. Ansvaret är motgiftet mot offerrollen. Ansvar, om vi hanterar det väl, bör aldrig vara som Sisyphus förbannelse, att evigt rulla en sten i uppförsbacke, utan snarare en välsignelse att tacksamt ta emot. För vad kan vara mer glädjande än att göra ett positivt bidrag i världen, eller göra skillnad i någon annans liv?" (Visser 2011:5).

Ansvar är ett mycket nyanserat ord. Det handlar om hur vi reagerar individuellt och kollektivt på de frågor som vi ser omkring oss. Svarar vi villigt, beslutar att detta är något vi bör ta ansvar för och kan göra något åt eller har vi ansvar som en arbetsgivare eller genom lagstiftning? I båda fallen är vi ansvariga, men på olika sätt. Ansvaret är inte jämnt fördelat runt samhället. Vi förväntar oss att barn tar mindre ansvar än vuxna - vi förväntar oss mer ansvar av dem som har offentliga ämbeten, de som är juridiskt ansvariga och de som får löner på grund av det ansvar de bär, än "vanliga arbetare".

Vi beundrar dem som tar ansvar och gör stora personliga ansträngningar och uppoffringar för att ta itu med orättvisor eller frågor/problem som berör oss alla.  Detta i traditionen att vilja göra skillnad - som i.e. leder till ´Bättre platser för människor att leva i och bättre platser för människor att besöka´.

 


 

Håll dig uppdaterad - klicka på loggan för vårt nyhetsbrev

© ICRT - SVERIGE 2020 - Produced by BeInspiredBy