ICRT SVERIGE

Ansvarsfull turism är inte samma sak som hållbar turism. Hållbarhet är målet, ett mål som bara kan uppnås av personer som tar ansvar tillsammans med andra för att uppnå det.

Ansvarsfull turism handlar om att ta ansvar för att göra turismen hållbar. Det handlar om vad människor gör för att ta itu med de många specifika utmaningar vi står inför.

Det handlar också om att säkerställa att de samhällen som är resenärernas värd kan dra nytta av turism – genom att bygga upp kompetens, skapa arbetstillfällen och möjligheter – och att skydda lokal – naturlig och kulturell integritet samt djur och natur för vidare generationer.

Kapstadsdeklarationen (2002) definierar ansvarsfull turism som – att göra bättre platser för människor att leva i och bättre platser att besöka. Mer specifikt; Ansvarsfull Turism: Ansvarsfull turism handlar om att skapa meningsfulla upplevelser för resenärer genom att ansluta dem till den lokala kulturen och den naturliga skönheten i samhällen runt om i världen.

Ansvarsfull Turism:
• Minimerar negativa miljömässiga, sociala och kulturella konsekvenser.
• Genererar större ekonomiska fördelar för lokalbefolkningen och förbättrar välbefinnande, värdsamhällen, genom att förbättra arbetsförhållanden och tillgång till industrin.
• Involverar lokala människor i beslut som påverkar deras liv och möjligheter i livet.
• Skapar positiv utveckling för bevarande av natur- kulturarv och underhåll av världens mångfald.
• Skapar entusiastiska upplevelser för turister genom mer meningsfulla kontakter med lokalbefolkningen och som ger en större förståelse för lokala kulturella och miljömässiga frågor.
• Skapar förutsättningar och tillträde för rörelsehindrade personer.
• Är kulturellt ansvarsfull och alstrar respekt mellan turister och värdar.


 

RT HISTORIA

ICRT SVERIGE

Sveriges ICRT etablerades 2018 som en Affiliate-Center för hub ICRT och är en svensk registrerad ideell förening. Nätverket välkomnar alla som är intresserad av ansvarsfull turism (Responsible Tourism aka RT). Det internationella nätverket av ICTRs delar ett gemensamt åtagande; att till 2002 Kapstadsdeklarationen i ansvarsfull turism inom destinationerna arbeta solidariskt och tillsammans för att nå uppsatta mål. Navet ICRT ligger i Storbritannien och leds av Harold Goodwin, Emeritus Professor och Responsible Tourism Director, chef för forskning och internationella partnerskap, Hub ICRT. För närvarande finns det 12 nationella Affiliate centra runt om i världen, exempelvis i Kanada, Australien och Sydafrika och norden; Sverige, Finland, Island, Norge

Läs mer om internationella navet ICTR


GRUND MÅL

• att dela information och kunskap om aktuella frågor i ansvarsfull turism.
• att uppmuntra och underlätta utbyte av kunskap och erfarenhet inom ansvarsfull turisms akademiker och utövare.
• att köra RT relaterade konferenser och workshops tillsammans med olika intressenter.
• bedriva forskning om bruket av RT och skapa kunskap om effekterna av RT strategier och att avgöra vilka metoder som är mest framgångsrika i att uppnå målen för RT.
• att tillhandahålla utbildning på RT på Bachelor och Master nivå, både självständigt och i samarbete med navet ICRT.

se ICRT Sverige stadgar här 

ICRT Sverige - Styrelse 2020-2021

Stephan Hoffström
Ordförande Koordinator
Björn Winberg
Ledarmot Destinationsutveckling
Hans Fahlen
Ledarmot Turism Media
Håkan Dahlby
Ledarmot Olympiska Event Turism
Jesper Wirden
Ledarmot Radisson Hotel Group

Håll dig uppdaterad - klicka på loggan för vårt nyhetsbrev

© ICRT - SVERIGE 2020 - Produced by BeInspiredBy