ICRT - International Center Responsible Tourism

Välkommen till ICRT Sverige
Bättre platser för människor att leva i och bättre platser för människor att besöka.

Att använda turism för en hållbar utveckling

Ansvarsfull turism är inte samma sak som hållbar turism. Hållbarhet är målet, ett mål som bara kan uppnås av personer som tar ansvar, tillsammans med andra, för att uppnå det.
© ICRT - SVERIGE 2020 - Produced by BeInspiredBy