HÅLLBAR TURISM/
SUSTAINABLE TOURISM

Hållbar turism är inte samma sak som ansvarsfull turism

Hållbarhet är ambitionen; ansvarsfull turism handlar om vad vi gör som producenter och konsumenter för att förverkliga ambitionen. Alltför ofta används hållbar endast i abstrakt mening. Ansvarsfull turism är inte samma sak som hållbar turism. Ansvaret kräver att vi säger vad vi gör för att göra turismen bättre och att vi är öppna för vad vi uppnår. Hållbarhet är det abstrakta målet, så vagt att det inte kan kallas ett mål. Det är mycket ofta lite mer än ´greenwashing´. Ansvarsfull turism är resultatet av när vi tar ansvar som producenter eller konsumenter - det handlar om vad vi gör och vad vi uppnår.Ansvarsfull turism lägger tonvikten på vad individer och grupper gör för att ta itu med de hållbarhetsfrågor som uppstår på särskilda platser, ta itu med lokala prioriteringar. Öppet rapportera vad som görs för att ta itu med de lokala prioriteringarna. När individer, företag eller regeringar hävdar att de bedriver ansvarsfull turism, be dem om detaljerna. Fråga:

1- Vad tar de ansvar för?
2- Hur tar de ansvar, vad gör de och hur mycket gör de?
3- Vad har de uppnått?

Resultaten och effekterna är de bevis vi behöver leta efter för att bedöma om ansvaret tas på ett effektivt sätt. Ansvarsfull turism erkänner att turismen är vad vi, besökare och besökta, gör av det. Vi är individuellt och kollektivt ansvariga för hur turismen fungerar på en plats, för dess positiva och negativa effekter. Om vi tar ansvar kan vi ändra på det till en hållbar inriktning.

För en mer detaljerad diskussion om varför ansvarsfull turism inte är densamma som hållbar turism ladda ner en 15-sidig Engelska sektion från Goodwin H (2016) Responsible Tourism Goodfellow.Håll dig uppdaterad - klicka på loggan för vårt nyhetsbrev

© ICRT - SVERIGE 2020 - Produced by BeInspiredBy